Forhåndsundersøgelse - privat spildevandsanlæg

Privat spildevandsanlæg - hvilken type anlæg?

Hvis du ikke har modtaget et påbud fra kommunen undersøger vores entreprenørfirma, hvad deres hensigter er med den pågældende matrikel rent kloakteknisk heriblandt rensekrav.

  • dette udgangspunkt er meget vigtigt for videre stillingtagen.

Vi skal have afklaret en del forskellige ting, som i nogen grad vil veksle, afhængig af hvilken type anlæg, du ender op med at etablere f.eks.

Hvis vi skal arbejde i nedsivningsanlæg, skal vi undersøge:

  • afstand til nærmeste vandindvinding
  • afstand til højeste grundvandsstand

Samt udtage jordprøver med jordbor, indsende prøver til sigteanalyse.

Resultatet vedlægges som bilag til spildevandsansøgning.

Uanset hvilken type anlæg du vælger, skal vi have styr på:

Forløbet af dit tagvand og dit spildevand, det vil sige:

Alt spildevand skal med til bundfældningstank, og intet regnvand/overfladevand må komme i bundfældningstank.

Vi skal undersøge din eksisterende bundfældningstank, hvorvidt den skal skiftes eller ej.

Skal du have ny bundfældningstank, skal vi have den placeret, så der ikke bliver færdsel på eller ved den.

Hvis pladsforhold nødvendiggør færdsel kan en løsning være minirenseanlæg i betonudgaven, hvor bundfældningstanken er integreret og kan udføres med dæksler op til 40 tons belastning.

Vi skal osgå have styr på dine andre eksisterende forsyningsledninger (eks. vand, el og gas)

- ofte findes der ikke tegninger over forløbet på selve grunden.

Omkring selve placering af anlægget skal man gøre sig nogle overvejelser - her ikke mindst med hensyn til placering af udfluftning.

Det er vigtigt at få dette afstemt i forhold til opholdsarealer, så man ikke føler sig generet af svolbrinte udfluftning.

Ovenstående er et udpluk af, hvilke ting som kan være forskellig fra opgave til opgave.

Derfor kan man ikke sige, at et anlæg koster en given pris, men det er først når man har mulighed for at tage udgangspunkt i de faktiske forhold, at en eksakt pris forekommer.

Du kan kontakte os på telefon 62 64 11 89 eller på info@koef.dk for at høre mere.

Sidste nyt​

Corona virus
27-03-2020
Vi arbejder stadig, dog med skærpet hensyn til Covid19 Vore arbejdsopgaver udføres udendørs, uden nævneværdig menneskelig kontakt. Samtidig med at sundhedsstyrelses anbefalinger overholdes. Der kan være nogle sundhedsmæssige hensyn vi skal tage som gør, at planlagte opgaver må udskydes. Vi håber derfor på jeres forståelse herfor.
Læs hele nyheden

Kontakt

Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35
​5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

★ ★ ★ ★ ★

Vurderet 5 / 5 stjerner ud fra mere end 6 anmeldelser fra Google

Kvalitetssikring

Vores partnere, sikrer dig kvalitet​