Vi leverer anlægget til din kloak i det åbne land

Vi etablerer følgende anlægstyper til rensning af spildevand, hvor tilslutning af offentlig kloak ikke er en mulighed:​

  • Minirenseanlæg
  • Tryknedsivningsanlæg
  • Beplantet anlæg
  • Sandfilteranlæg
  • Spildevandslaug
  • Pilerenseanlæg​

Ring til Korinth Entreprenørfirma A/S og få et uforpligtende tilbud på den type anlæg, som passer til dit behov. Du kan kontakte os på telefon 62 64 11 89 eller på info@koef.dk.

Forhåndsundersøgelse - privat spildevandsanlæg

Privat spildevandsanlæg - hvilken type anlæg?

Hvis du ikke har modtaget et påbud fra kommunen, er vi behjælpelige med at undersøge, hvad kommunens hensigter er med den pågældende matrikel rent kloakteknisk - heriblandt rensekrav.

Der skal afklares flere forskellige forhold, f.eks. afhængig af hvilken type anlæg, du ender op med at etablere.

Hvis der skal etableres et nedsivningsanlæg, skal vi undersøge:

  • afstand til nærmeste vandindvinding
  • afstand til højeste grundvandsstand
  • udtage jordprøver med jordbor
  • indsende prøver til sigteanalyse.​

Resultatet vedlægges som bilag til spildevandsansøgning.

Inden beslutning om placering af anlægget, skal man gøre sig nogle overvejelser – specielt med hensyn til placering af udluftning.

Arbejdsgangen ved etablering af nyt spildevandsanlæg

​Ved etablering af et nyt spildevandsanlæg ser processen således ud: 

1. Med baggrund i besøg hos dig, udarbejder vi en skitse over det anlæg, som vi er blevet enige om.

2. Du underskriver en spildevandsansøgning, som passer til den type anlæg, som du har valgt.

3. Vi udfylder spildevandsansøgning og sender den og en skitse til den stedlige kommune. Udover spildevandsansøgning og skitse kan der være behov for andre bilag afhængig af, hvilken type anlæg det drejer sig om.

4. Efter behandling hos kommunen får vi tilsendt en egentlig spildevandstilladelse, som tager afsæt i det anlæg, der er valgt etableret.

5. Når ovenstående er på plads, kan selve det fysiske arbejde med etablering af anlæg foregå. Under arbejdets udførsel foregår samtidig kvalitetssikring samt skitser for endelig tegning

6. Når anlægget er etableret, udarbejder vi tegning som endelig udført og fremsender denne samt færdigmelding til kommunen. Du modtager tegning som udført samt driftsvejledning. Specielt driftsvejledningen skal du læse grundigt igennem, heri står bl.a., hvad du skal undgå at hælde i dine afløb samt instruks i løbende vedligehold.

Du kan kontakte os på telefon 62 64 11 89 eller på info@koef.dk.​

Det siger vores kunder

Vurderet 4,7 ud af 5 baseret på mere
​end ​12 bedømmelser, på Google.​

Få et uforpligtende tilbud ⮯

Ønsker du et uforpligtende tilbud, skal du blot udfylde formularen, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Her finder du kontaktoplysninger

​Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35, 5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

Kvalitetssikring​