Korinth Entrepernørfirma A/​S​

Aut. Kloakmester​

Persondatapolitik for kundeoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale om udførsel af entreprenørarbejde behandler Korinth Entreprenørfirma A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende vore kunder, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger.

Korinth Entreprenørfirma A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • ​Korinth Entreprenørfirma A/S, cvr 18261634, Hågerupvej 35, 5600 Faaborg
  • Tlf: 62641189 eller e-mail info@koef.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at opfylde den kontrakt/aftale vi har indgået.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige personoplysninger.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet den er nødvendig af hensyn til vor legitime interesse som følger ved behandlingen af tegningsmateriale over installationer.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder og rådgivere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug af opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Korinth Entreprenørfirma A/S almindelige personoplysninger om dig hos kommunale byggemyndigheder

Korinth Entreprenørfirma A/S opbevarer/gemmer vore kunders personoplysninger i 5 år af hensyn til bogføringsloven og AB92´s forældelsesregler men hvis tegningsmateriale over installationer forefindes gemmes de i 30 år.

Vi gør dig opmærksom på, at du som kunde har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Korinth Entreprenørfirma A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

​​

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Korinth Entreprenørfirma A/S´s behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f. En indsigelse vil betyde, at Korinth Entreprenørfirma A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Korinth Entreprenørfirma A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Korinth Entreprenørfirma A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

Sidste nyt​

Corona virus
27-03-2020
Vi arbejder stadig, dog med skærpet hensyn til Covid19 Vore arbejdsopgaver udføres udendørs, uden nævneværdig menneskelig kontakt. Samtidig med at sundhedsstyrelses anbefalinger overholdes. Der kan være nogle sundhedsmæssige hensyn vi skal tage som gør, at planlagte opgaver må udskydes. Vi håber derfor på jeres forståelse herfor.
Læs hele nyheden

Kontakt

Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35
​5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

★ ★ ★ ★ ★

Vurderet 5 / 5 stjerner ud fra mere end 6 anmeldelser fra Google

Kvalitetssikring

Vores partnere, sikrer dig kvalitet​