Korinth Entrepernørfirma A/​S​

Aut. Kloakmester​

Persondatapolitik for kundeoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af entreprenørarbejde behandler Korinth Entreprenørfirma A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende vores kunder, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger.

Korinth Entreprenørfirma A/S er såkaldt dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:

  • ​Korinth Entreprenørfirma A/S, cvr 18261634, Hågerupvej 35, 5600 Faaborg
  • Tlf: 62641189 eller e-mail info@koef.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at opfylde den kontrakt/aftale, vi har indgået. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige personoplysninger.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet den er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, som følger ved behandlingen af tegningsmateriale over installationer.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder og rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug af opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Korinth Entreprenørfirma A/S almindelige personoplysninger om dig hos kommunale byggemyndigheder

Korinth Entreprenørfirma A/S opbevarer/gemmer vores kunders personoplysninger i 5 år af hensyn til bogføringsloven og AB92´s forældelsesregler, men hvis tegningsmateriale over installationer forefindes, gemmes de i 30 år.

Vi gør dig opmærksom på, at du som kunde har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Korinth Entreprenørfirma A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Korinth Entreprenørfirma A/S´s behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f. En indsigelse vil betyde, at Korinth Entreprenørfirma A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Korinth Entreprenørfirma A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Korinth Entreprenørfirma A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

Det siger vores kunder

Vurderet 4,7 ud af 5 baseret på mere
​end ​12 bedømmelser, på Google.​

Få et uforpligtende tilbud ⮯

Ønsker du et uforpligtende tilbud, skal du blot udfylde formularen, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Her finder du kontaktoplysninger

​Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35, 5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

Kvalitetssikring​