Certificeret TV operatør - Jan Pedersen

Certificeringsordnignen Kloakmesternes TV -inspektion

Denne certificeringsordning er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer&Entreprenør med henblik på, at TV inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område udføres med en dokumenteret høj og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester.

Certificeringsordningen "Kloakmestrenes TV-Inspektion" er baseret på dels en indgående grunduddannelse og løbende efteruddannelse, og dels et krav om kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol. Dette sikres bl.a. ved kravet om, at en autoriseret kloakmestervirksomhed er tilknyttet en kontrolinstans (tredjeparts kontrol).

Vi forventer hermed at ruster til at imødekomme det forventede behov, der vil opstå, når hussælgere og -købere frivilligt eller gennem en fastlagt ordning får efterset og kontrolleret deres kloak- og afløbsledninger Det er bydende nødvendigt at få gang i dette kloakeftersyn. Det er det både set ud fra miljømæssige, samfundsmæssige og privatøkonomiske grunde. Et privat kloaknet der er utæt som en si er uacceptabelt, både ud fra et økonomisk synspunkt, men ikke mindst af hensyn til miljø og sundhed, da udsivende spildevand bl.a. kan forurene vores drikkevand.

For at undgå rotteangreb gælder det også om at holde alle kloakrør fuldstændig tætte. Langt de fleste rotteanmeldelser skyldes utætheder i kloaksystemet, og rotter kan medføre smitte og sygdomme de steder, hvor de kommer i berøring med fødevarer, eller hvor de efterlader deres ekskrementer og urin. Med den nye ordning er branchen rustet til at imødekomme et forventet behov for eftersyn og kontrol af kloak- og afløbsledninger. Det kunne være i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter ved hushandler eller måske faste periodiske eftersyn af kloak- og afløbssystemer, hvilket sammenslutningen bag Kloakmestrenes TV-inspektion bl.a. vil arbejde for at få implementeret.

Vi valgte at sende en af vore medarbejderJan Pedersen på uddannelse til denne certificeringsordning her i 2010.


Tilbage til oversigten

Få et uforpligtende tilbud ⮯

Ønsker du et uforpligtende tilbud, skal du blot udfylde formularen, og vi vil kontakte dig.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Her finder du kontaktoplysninger

​Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35, 5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

Kvalitetssikring​