Certificeret TV operatør - Jan Pedersen

Certificeringsordnignen Kloakmesternes TV -inspektion

Denne certificeringsordning er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer&Entreprenør med henblik på, at TV inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område udføres med en dokumenteret høj og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester.

Certificeringsordningen "Kloakmestrenes TV-Inspektion" er baseret på dels en indgående grunduddannelse og løbende efteruddannelse, og dels et krav om kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol. Dette sikres bl.a. ved kravet om, at en autoriseret kloakmestervirksomhed er tilknyttet en kontrolinstans (tredjeparts kontrol).

Vi forventer hermed at ruster til at imødekomme det forventede behov, der vil opstå, når hussælgere og -købere frivilligt eller gennem en fastlagt ordning får efterset og kontrolleret deres kloak- og afløbsledninger Det er bydende nødvendigt at få gang i dette kloakeftersyn. Det er det både set ud fra miljømæssige, samfundsmæssige og privatøkonomiske grunde. Et privat kloaknet der er utæt som en si er uacceptabelt, både ud fra et økonomisk synspunkt, men ikke mindst af hensyn til miljø og sundhed, da udsivende spildevand bl.a. kan forurene vores drikkevand.

For at undgå rotteangreb gælder det også om at holde alle kloakrør fuldstændig tætte. Langt de fleste rotteanmeldelser skyldes utætheder i kloaksystemet, og rotter kan medføre smitte og sygdomme de steder, hvor de kommer i berøring med fødevarer, eller hvor de efterlader deres ekskrementer og urin. Med den nye ordning er branchen rustet til at imødekomme et forventet behov for eftersyn og kontrol af kloak- og afløbsledninger. Det kunne være i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter ved hushandler eller måske faste periodiske eftersyn af kloak- og afløbssystemer, hvilket sammenslutningen bag Kloakmestrenes TV-inspektion bl.a. vil arbejde for at få implementeret.

Vi valgte at sende en af vore medarbejderJan Pedersen på uddannelse til denne certificeringsordning her i 2010.


Tilbage til oversigten

Corona virus
27-03-2020
Vi arbejder stadig, dog med skærpet hensyn til Covid19 Vore arbejdsopgaver udføres udendørs, uden nævneværdig menneskelig kontakt. Samtidig med at sundhedsstyrelses anbefalinger overholdes. Der kan være nogle sundhedsmæssige hensyn vi skal tage som gør, at planlagte opgaver må udskydes. Vi håber derfor på jeres forståelse herfor.
Læs hele nyheden
Slagterigrunden i Faaborg
13-11-2019
Vi har i sommer arbejdet med jordarbejder og græssåning på slagterigrunden i Faaborg.
Læs hele nyheden
Årstidens arbejde
13-09-2019
Så er dræn sæsonen skudt godt i gang!
Læs hele nyheden
Så fik Brian sin nye spuler
22-05-2019
Vi er klar til at rykke ud til en stoppet kloak eller lignende.
Læs hele nyheden
Renovering af grusveje ved Holstenshuus Gods
21-05-2019
Vi har netop afsluttet en opgave ved Holstenshuus Gods Renovering af grusveje ved slottet er nu færdigt.
Læs hele nyheden
Ny stirenoveringsvogn er ankommet til Hågerupvej
17-05-2018
Vi har fået udviklet en ny stirenoveringsvogn. Den store vejrenoveringsvogn på 10 kbm har vi nedfotograferet til denne lille vogn som kan indeholde 2,5 kbm. Vognen er 1,4 mtr bred. Først tur blev kørt mandag 7. maj i fint solskinsvejr. Vi kan nu også anlægge og vedligeholde smallere stier.
Læs hele nyheden
Nye maskiner
03-05-2018
I marts måned fik vi leveret to nye maskiner.
Læs hele nyheden
Fejring af vore fynske danmarksmester til DM i Skills
16-04-2018
Onsdag d. 4. april var vi inviteret til fejringsreception på Odense Rådhus. Borgmester Peter Rahlbæk Juel markerede deltagernes flotte resultater med en flot lykønskningstale.
Læs hele nyheden
Nyansættelse i firmaet
14-03-2018
Korinth: Det har længe stået lysende klart, at her var en ung mand, der ville fremad og havde styr på tingene. Ligegyldigt hvad han kastede sig ud i, blev det en succes.
Læs hele nyheden
Danmarksmester ved Skills 2018 i kategorien anlægsstruktør
06-03-2018
Lørdag d. 20. januar fik Fyn 2 nye danmarksmestre ved Skills 2018 i kategorien anlægsstruktører.
Læs hele nyheden
25 års jubilæum
06-03-2018
1 marts har vor medarbejder Jørgen Pedersen været ansat hos os i 25 år.
Læs hele nyheden
Efteruddannelse af vores medarbejder
06-03-2018
​Vi har i denne vinterperiode sendt nogle af vor medarbejder på efteruddannelse...
Læs hele nyheden
40 års jubilæum
07-08-2017
I anledning af Jørn Graff 40 års jubilæum afholdes Reception fredag den 11 august 2017
Læs hele nyheden
Danmarksmester for 2. gang i træk!
02-02-2017
Vi er stolte over at det igen lykkes for vor lærling Jacob Pilegaard og lærling Jacob Østerberg fra Millinge Maskinstation, at gentage succesen.
Læs hele nyheden
Efteruddannelse af vores medarbejder
02-02-2017
Vi har i denne vinterperiode sendt nogle af vor medarbejder på efteruddannelse
Læs hele nyheden
Danmarksmester ved Skills 2016 i kategorien anlægsstruktør
08-06-2016
Lørdag d. 6. februar fik Fyn 2 nye danmarksmestre ved Skills 2016 i kategorien anlægsstruktører.
Læs hele nyheden
Kvalificerint til DM i Skills 2016
08-06-2016
Vor struktørlærling Jacob Pilegaard kvalificerede sig til DM i Skills 2016 i Fredericia
Læs hele nyheden
Præsentationsvideo
08-06-2016
Vi har for nyligt lavet en præsentation af vort firma.
Læs hele nyheden
DM i Skills i Ålborg 2014
08-06-2016
Vor struktørlærling Christian Skytte Hansen kvalificerede sig til der regionale Mesterskaber, som blev afholdt i Esbjerg i oktober 2013
Læs hele nyheden
Certificeret TV operatør - Jan Pedersen
08-06-2016
Certificeringsordnignen Kloakmesternes TV -inspektion
Læs hele nyheden
Efteruddannelse af medarbejdere
08-06-2016
Vi har brugt vinterens stilstand til noget fornuftigt og haft medarbejdere på efteruddannelse såsom:
Læs hele nyheden
Løvfaldsmesse - Korinth 2013
08-06-2016
Vi var med på messen med bl.a. vort udstyr til TV-inspektion af kloak.
Læs hele nyheden
Private Spildevandslaug
08-06-2016
Landinspektørerne Hvenegaard A/S og Korinth Entreprenørfirma A/S har indgået et samarbejde,
Læs hele nyheden
Spildevandsløsninger - Åbent Hus
07-06-2016
Kloakering i det åbne land, et emne som enten er, eller bliver, en særdeles vigtig ting at tage stilling til for den enkelte husejer i det åbne land.
Læs hele nyheden

Kontakt

Korinth Entreprenørfirma A/S

Hågerupvej 35
​5600 Faaborg

Telefon: 62 64 11 89

E-mail: info@koef.dk

CVR: 18261634

★ ★ ★ ★ ★

Vurderet 5 / 5 stjerner ud fra mere end 6 anmeldelser fra Google

Kvalitetssikring

Vores partnere, sikrer dig kvalitet​